Experience with

Jugoslav Milosevic Gugoslav

I had working experience with Jugoslav Milosevic Gugoslav where i make a deal with him to create web shop for 500euro and after 2 months he didn't do anything, just stop responding and he didn't return money.

During that time someone from Spain contact me about Jugoslav where Jugoslav did the same thing to him. After that he took money from another person 200euro for SEO setup of website but also didn't do anything. 

This is just alert if you want to work this person to be careful.  

Iskustvo sa Jugoslav Milosevic Gugoslav

Imao sam poslovno iskustvo sa Jugoslavom Miloševićem gde se predstavlja kao Gugoslav, gde smo napravili dogovor da kreira web prodavnicu za 500 evra i posle 2 meseca nije uradio ništa, samo je prestao da se javlja i nije vratio novac.

Tokom tog vremena mi se javila neka osoba iz Španije kojoj je uradio istu stvar. Nakon toga je uzeo novac od još jedne osobe 200 evra za SEO podešavanje na sajtu ali takođe ništa nije uradio. 

Ovo je samo upozorenje ako želite da radite sa ovom osobom da budete pažljivi. 

Made with Mobirise - Check it